Menü Bezárás

Klub alapszabályzat

A tagok döntése alapján a VSCH egy független motoros klub, tagjait jelenlegi és volt V-Stromosok alkotják.

1 A tagság formái

Felhasználó
Klubtag
Pártoló
Oldalborda
Elnökségi tag
Moderátor
Adminisztrátor

1.1 Felhasználó

Feltétele

A Honlapon/Fórumon való regisztráció
Joga

A Honlapon/Fórumon a nyilvános tartalmakhoz hozzáfér
A Honlapon/Fórumon a nyilvános fórumokban hozzászólást küldhet be
A klub által meghirdetett rendezvényeken részt vehet
Élhet a klub által biztosított kedvezményekkel
Kötelessége

A Honlap és a Fórum Szabályzatának betartása
Rövid írásos bemutatkozás a VSCH Fórumán külön erre a célra kialakított részben

1.2 Klubtag

Klubtaggá válás feltétele

V-Strom tulajdonlása
Rövid írásos bemutatkozás a VSCH Fórumán külön erre a célra kialakított részben
Részvétel a tagfelvétel igénylés előtti naptári évben legalább egy klubrendezvényen
A VSCH Elnökségnek jelzi a tagfelvételi igényét
A VSCH Elnökségnek legalább két Klubtag ajánlja
A VSCH Elnöksége a felvételét jóváhagyja
A felvétel egész évben folyamatos
Időarányosan hozzájárul a honlap és a klub működéséhez
Ha egy klubtag motorkerékpár típust vált, klubtagi státusza továbbra is fenntartható, ill. folyamatosan megújítható. Ha ez a folyamatosság megszakad, már csak Pártolóként vagy Felhasználóként lehet tagja a VSCH-nak
Kivételes, indokolt esetekben az Elnökség saját hatáskörben a szabályzattól eltérően is dönthet a tagfelvétel mellett
Joga

A VSCH életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, ott szavazhat
Egy klubtag-jelölt érdekében az Elnökség felé ajánlást tehet és ezután ajánlottját a következő évben patronálnia, segítenie kell és figyelemmel kell kísérnie a klubon belül
Korlátozás nélkül hozzáfér a Klubtagok részére elkülönített tartalmakhoz
Szervezhet klubrendezvényt, ezzel kapcsolatban kérhet költségtérítést
Felvételekor klubmatricát kap, további relikviákhoz kedvezményes áron juthat hozzá
Élhet a VSCH által különböző helyeken elért kedvezményes vásárlás lehetőségével
Igénybe veheti a Klubrendezvényen a szervezők által meghatározott kedvezményeket
Kötelessége

A Honlap és a Fórum Szabályzatának betartása
Viselkedésével, tetteivel a Honlapon/Fórumon, a klubrendezvényeken és a motoros túrákon méltóképp képviseli a Klubot
Lehetőségeihez mérten aktívan részt vesz a Klub életében (segít rendezvények szervezésében/lebonyolításában, részt vesz a klubgyűléseken, stb.)

1.3 Pártoló

Feltétele

Hozzájárul a honlap és a klub működéséhez
Bármilyen típusú motorkerékpárral rendelkezhet
Az Elnökség jóváhagyja
Joga

Megegyezik a Klubtagokéval kivéve, hogy:
A Klub életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik
Kötelessége

Megegyezik a Klubtagokéval

1.4 Oldalborda

Feltétele

Egy már meglévő VSCH Klubtag közeli hozzátartozója (feleség, férj, élettárs, gyermek)
Fenti Klubtag az Elnökség felé ajánlja illetve részére kiterjesztett hozzáférési jogot kér
Nem kell hozzájárulnia a honlap és a fórum működéséhez
Amennyiben teljesíti a klubtagság feltételeit, Klubtaggá válik
Joga

Megegyezik a Klubtagokéval kivéve, hogy:
A Klub életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik
Kötelessége

Megegyezik a Klubtagokéval

1.5 Elnőkségi tag

Feltétele

Olyan Klubtag, akit az éves Klubgyűlésen a Tagság vezetőjének megválaszt és aki ezt a megbízatást elvállalja
Az Elnökségből legalább egy tagnak V-Strom típusú motorral kell rendelkeznie
Joga

A Klubtagok jogain felül döntéseket hozhat a Klubot érintő minden kérdésben
Kötelessége

A Klubtagok kötelességei mellett, a Klub életét meghatározó és befolyásoló döntések előkészítése, ill. meghozatala, a szabályok betartatása
Az Elnökségi tagokkal folyamatos kapcsolattartás
A tagság tájékoztatása
A tagság részéről felmerülő javaslatok, kérések továbbítása az Elnökség többi tagja felé
A klubrelikviák kezelése
Mandátuma lejáratakor az éves Klubgyűlésen lemond tisztségéről
Kizárólag a vezetői feladatok ellátása okán a Klub nem biztosít térítést az Elnökség tagjainak, ők ezt társadalmi munkában végzik

1.6 Moderátor

Feltétele

Az Elnökség által felkért, személyét tekintően titokban tartott klubtag, aki a VSCH fórum moderálásáért felelős
Joga

A klubtagok jogain felül jogosult a fórum moderálására a fórumszabályzatban meghatározott jogosultságok keretein belül
Kötelessége

A klubtagok kötelességein felül köteles a tudomására jutott szabálytalanságok moderálása, szükség esetén az Elnökség tájékoztatása

1.7 Adminisztrátor

Feltétele

Az Elnökség által felkért klubtag, aki a VSCH honlap és fórum karbantartásáért felelős
Joga

Az általános jogosultságain felül jogosult a weblap és fórum karbantartására, konfigurálására. Szolgáltatások módosítása, bővítése vagy megszűntetése előtt egyeztet az Elnökséggel
Kötelessége

Az általános kötelességein felül köteles a tudomására jutott hibák elhárítására szabadidejétől függően a lehető legrövidebb idő alatt. Az üzemi hibákról tájékoztatja az Elnökség.

2 A hozzájárulás

A 2019. évi hozzájárulást 2018. november 11 és december 20 között kell “leróni”
Mértéke 20 liter 95-ös benzin ára, a klubgyűlés napján, a www.holtankoljak.hu weboldalon található legolcsóbb 95-ös benzin árával számolva, 500 ft-ra kerekítve (a végösszegnél) vagy a tagság által megszavazott egyéb összeg.
Ez alapján, a 2019-es évben, Klubtagoknak és Pártolóknak egységesen 7000 Ft!
Célja, felhasználása: a Klub, a honlap, a fórum működési költségeinek fedezése, VSCH-s relikviák beszerzése, rendelések kezelése, postázása, klubrendezvények rendezése, hozzájárulás a rendezvények és azok szervezőinek költségeihez, klubos kedvezmények biztosítása
A hozzájárulást az egyértelmű nyomon követhetőség érdekében CSAK a külön erre a célra fenntartott bankszámlára való utalással vagy személyes befizetéssel lehet megfizetni. Az utaláskor a fórumon használt felhasználói nevet a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni

3 Tagság megújítása

A tagság egy naptári évre szól
A tagsági státuszt az Elnökség tartja nyilván
A tagság megújításának feltétele a működési hozzájárulás befizetése a megadott határidőn belül
A hozzájárulás befizetésének a határideje az aktuális év december 15-e.
Az Elnökség mind a fórumon, mind privát üzenetben többször tájékoztatja a tagokat a fizetési határidőről
Ha befizetése nem érkezik meg időben, a tagság megszüntetésre kerül, a státusz Felhasználóra módosul, az újbóli taggá váláshoz a klubtagság feltételeit újra teljesíteni kell

4 Klubtagság év közbeni megszüntetése, klubtag kizárása

Viselkedésével, tetteivel a Honlapon/Fórumon, a klubrendezvényeken, motorozásokkor és más nem klubon belüli túrákon nem méltóképp képviseli a VSCH-t
Kizárni csak a teljes Elnökség egyöntetű véleménye alapján lehet, ellen szavazat nélkül
Ilyen esetben a működési hozzájárulás nem jár vissza

5 Klubrendezvény

Minden olyan rendezvényt klubrendezvénynek kell tekinteni, ami a V-Strom Club Hungary Szervezőjében meg lett hirdetve, a szervezőben ki lett írva, és amin a klubtagok 10%-a motorral meg is jelenik
A klub alapvetően három rendezvényt szervez. Ezek az Évadnyitó, V-strom klubnap és az Évadzáró
A fentieken kívül a Klubtagok önkéntes alapon bármilyen klubrendezvényt megszervezhetnek
A klubrendezvényeket minden esetben a klub honlapjának a Szervezőjében kell megjeleníteni és azokra ott kell jelentkezni
Amennyiben egy rendezvény térítéses, úgy a jelentkezők kötelessége a kapcsolódó díjak befizetése a szervezők által meghatározott határidőig. Ennek elmaradása esetén a részvétel megtagadható
Klubrendezvény nem kapcsolható más programokhoz, a résztvevők lehetőségeikhez mérten kötelesek a rendezvény keretein belül részt venni a közös eseményeken

6 Klubgyűlés

Az éves klubgyűlést a klub Elnöksége hívja össze, melynek időpontja minden év novembere
A klubgyűlést az Elnökség által megbízott levezető elnök vezeti és moderálja
A klubgyűlésen az Elnökség beszámol az előző évről, mely írásos elszámolást tartalmaz az előző év költségvetéséről
Az Elnökség lemond tisztségéről
A tagság megválasztja a következő év vezetőségét
A gyűlésen meghatározásra kerülnek:
a következő év programtervezete
a programok szervezői önkéntes jelentkezés alapján
Megbeszélésre kerülnek a tagok által javasolt egyéb témák

7 LexRiku

A V-Strom Club Hungary túráin a túravezetők, az eligazítás előtt illetve közben élhetnek az alkoholszondáztatás lehetőségével a résztvevőkkel ill. saját magukkal szemben
Alkoholos befolyásoltság esetén a túra szervezője köteles az érintett túrán való részvételét megtagadni

8 A 2020-as év vezetősége:

A 2020-as évben – a klubtagság döntése alapján – a klub vezetését 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai a következő klubtagok

Mecseki Tamás, Mecsekit
Örkényi Szabolcs, Szabiboy
Gyimesi Zoltán, Zolee4444

Ha bármi problémátok, kérdésetek, kérésetek van, forduljatok hozzájuk!