Klub alapszabályzat PDF Nyomtatás E-mail

A tagok döntése alapján a VSCH egy független motoros klub, tagjait jelenlegi és volt V-Stromosok alkotják.

 

 

 

 

1 A tagság formái

 • Felhasználó
 • Klubtag
 • Pártoló
 • Oldalborda
 • Elnökségi tag
 • Moderátor
 • Adminisztrátor

1.1 Felhasználó

 

Feltétele

 • A Honlapon/Fórumon való regisztráció

Joga

 • A Honlapon/Fórumon a nyilvános tartalmakhoz hozzáfér
 • A Honlapon/Fórumon a nyilvános fórumokban hozzászólást küldhet be
 • A klub által meghirdetett rendezvényeken részt vehet
 • Élhet a klub által biztosított kedvezményekkel

Kötelessége

 • A Honlap és a Fórum Szabályzatának betartása
 • Rövid írásos bemutatkozás a VSCH Fórumán külön erre a célra kialakított részben

 

1.2 Klubtag

Klubtaggá válás feltétele

 • V-Strom tulajdonlása
 • Rövid írásos bemutatkozás a VSCH Fórumán külön erre a célra kialakított részben
 • Részvétel a tagfelvétel igénylés előtti naptári évben legalább egy klubrendezvényen
 • A VSCH Elnökségnek jelzi a tagfelvételi igényét
 • A VSCH Elnökségnek legalább két Klubtag ajánlja
 • A VSCH Elnöksége a felvételét jóváhagyja
 • A felvétel egész évben folyamatos
 • Időarányosan hozzájárul a honlap és a klub működéséhez
 • Ha egy klubtag motorkerékpár típust vált, klubtagi státusza továbbra is fenntartható, ill. folyamatosan megújítható. Ha ez a folyamatosság megszakad, már csak Pártolóként vagy Felhasználóként lehet tagja a VSCH-nak
 • Kivételes, indokolt esetekben az Elnökség saját hatáskörben a szabályzattól eltérően is dönthet a tagfelvétel mellett

Joga

 • A VSCH életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, ott szavazhat
 • Egy klubtag-jelölt érdekében az Elnökség felé ajánlást tehet és ezután ajánlottját a következő évben patronálnia, segítenie kell és figyelemmel kell kísérnie a klubon belül
 • Korlátozás nélkül hozzáfér a Klubtagok részére elkülönített tartalmakhoz
 • Szervezhet klubrendezvényt, ezzel kapcsolatban kérhet költségtérítést
 • Felvételekor klubmatricát kap, további relikviákhoz kedvezményes áron juthat hozzá
 • Élhet a VSCH által különböző helyeken elért kedvezményes vásárlás lehetőségével
 • Igénybe veheti a Klubrendezvényen a szervezők által meghatározott kedvezményeket

Kötelessége

 • A Honlap és a Fórum Szabályzatának betartása
 • Viselkedésével, tetteivel a Honlapon/Fórumon, a klubrendezvényeken és a motoros túrákon méltóképp képviseli a Klubot
 • Lehetőségeihez mérten aktívan részt vesz a Klub életében (segít rendezvények szervezésében/lebonyolításában, részt vesz a klubgyűléseken, stb.)

 

1.3 Pártoló

Feltétele

 • Hozzájárul a honlap és a klub működéséhez
 • Bármilyen típusú motorkerékpárral rendelkezhet
 • Az Elnökség jóváhagyja

Joga

 • Megegyezik a Klubtagokéval kivéve, hogy:
 • A Klub életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik

Kötelessége

 • Megegyezik a Klubtagokéval

 

1.4 Oldalborda

Feltétele

 • Egy már meglévő VSCH Klubtag közeli hozzátartozója (feleség, férj, élettárs, gyermek)
 • Fenti Klubtag az Elnökség felé ajánlja illetve részére kiterjesztett hozzáférési jogot kér
 • Nem kell hozzájárulnia a honlap és a fórum működéséhez
 • Amennyiben teljesíti a klubtagság feltételeit, Klubtaggá válik

Joga

 • Megegyezik a Klubtagokéval kivéve, hogy:
 • A Klub életét meghatározó és befolyásoló Klubgyűléseken részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik

Kötelessége

 • Megegyezik a Klubtagokéval

 

1.5 Elnőkségi tag

Feltétele

 • Olyan Klubtag, akit az éves Klubgyűlésen a Tagság vezetőjének megválaszt és aki ezt a megbízatást elvállalja
 • Az Elnökségből legalább egy tagnak V-Strom típusú motorral kell rendelkeznie

Joga

 • A Klubtagok jogain felül döntéseket hozhat a Klubot érintő minden kérdésben

Kötelessége

 • A Klubtagok kötelességei mellett, a Klub életét meghatározó és befolyásoló döntések előkészítése, ill. meghozatala, a szabályok betartatása
 • Az Elnökségi tagokkal folyamatos kapcsolattartás
 • A tagság tájékoztatása
 • A tagság részéről felmerülő javaslatok, kérések továbbítása az Elnökség többi tagja felé
 • A klubrelikviák kezelése
 • Mandátuma lejáratakor az éves Klubgyűlésen lemond tisztségéről
 • Kizárólag a vezetői feladatok ellátása okán a Klub nem biztosít térítést az Elnökség tagjainak, ők ezt társadalmi munkában végzik

 

1.6 Moderátor

Feltétele

 • Az Elnökség által felkért, személyét tekintően titokban tartott klubtag, aki a VSCH fórum moderálásáért felelős

Joga

 • A klubtagok jogain felül jogosult a fórum moderálására a fórumszabályzatban meghatározott jogosultságok keretein belül

Kötelessége

 • A klubtagok kötelességein felül köteles a tudomására jutott szabálytalanságok moderálása, szükség esetén az Elnökség tájékoztatása

 

1.7 Adminisztrátor

Feltétele

 • Az Elnökség által felkért klubtag, aki a VSCH honlap és fórum karbantartásáért felelős

Joga

 • Az általános jogosultságain felül jogosult a weblap és fórum karbantartására, konfigurálására. Szolgáltatások módosítása, bővítése vagy megszűntetése előtt egyeztet az Elnökséggel

Kötelessége

 • Az általános kötelességein felül köteles a tudomására jutott hibák elhárítására szabadidejétől függően a lehető legrövidebb idő alatt. Az üzemi hibákról tájékoztatja az Elnökség.

 

2 A hozzájárulás

 • A 2019. évi hozzájárulást 2018. november 11 és december 20 között kell "leróni"
 • Mértéke 20 liter 95-ös benzin ára, a klubgyűlés napján, a www.holtankoljak.hu weboldalon található legolcsóbb 95-ös benzin árával számolva, 500 ft-ra kerekítve (a végösszegnél) vagy a tagság által megszavazott egyéb összeg.
 • Ez alapján, a 2019-es évben, Klubtagoknak és Pártolóknak egységesen 7000 Ft!
 • Célja, felhasználása: a Klub, a honlap, a fórum működési költségeinek fedezése, VSCH-s relikviák beszerzése, rendelések kezelése, postázása, klubrendezvények rendezése, hozzájárulás a rendezvények és azok szervezőinek költségeihez, klubos kedvezmények biztosítása
 • A hozzájárulást az egyértelmű nyomon követhetőség érdekében CSAK a külön erre a célra fenntartott bankszámlára való utalással vagy személyes befizetéssel lehet megfizetni. Az utaláskor a fórumon használt felhasználói nevet a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni

 

3 Tagság megújítása

 • A tagság egy naptári évre szól
 • A tagsági státuszt az Elnökség tartja nyilván
 • A tagság megújításának feltétele a működési hozzájárulás befizetése a megadott határidőn belül
 • A hozzájárulás befizetésének a határideje az aktuális év december 15-e.
 • Az Elnökség mind a fórumon, mind privát üzenetben többször tájékoztatja a tagokat a fizetési határidőről
 • Ha befizetése nem érkezik meg időben, a tagság megszüntetésre kerül, a státusz Felhasználóra módosul, az újbóli taggá váláshoz a klubtagság feltételeit újra teljesíteni kell

 

4 Klubtagság év közbeni megszüntetése, klubtag kizárása

 • Viselkedésével, tetteivel a Honlapon/Fórumon, a klubrendezvényeken, motorozásokkor és más nem klubon belüli túrákon nem méltóképp képviseli a VSCH-t
 • Kizárni csak a teljes Elnökség egyöntetű véleménye alapján lehet, ellen szavazat nélkül
 • Ilyen esetben a működési hozzájárulás nem jár vissza

 

5 Klubrendezvény

 • Minden olyan rendezvényt klubrendezvénynek kell tekinteni, ami a V-Strom Club Hungary Szervezőjében meg lett hirdetve, a szervezőben ki lett írva, és amin a klubtagok 10%-a motorral meg is jelenik
 • A klub alapvetően három rendezvényt szervez. Ezek az Évadnyitó, V-strom klubnap és az Évadzáró
 • A fentieken kívül a Klubtagok önkéntes alapon bármilyen klubrendezvényt megszervezhetnek
 • A klubrendezvényeket minden esetben a klub honlapjának a Szervezőjében kell megjeleníteni és azokra ott kell jelentkezni
 • Amennyiben egy rendezvény térítéses, úgy a jelentkezők kötelessége a kapcsolódó díjak befizetése a szervezők által meghatározott határidőig. Ennek elmaradása esetén a részvétel megtagadható
 • Klubrendezvény nem kapcsolható más programokhoz, a résztvevők lehetőségeikhez mérten kötelesek a rendezvény keretein belül részt venni a közös eseményeken

 

6 Klubgyűlés

 • Az éves klubgyűlést a klub Elnöksége hívja össze, melynek időpontja minden év novembere
 • A klubgyűlést az Elnökség által megbízott levezető elnök vezeti és moderálja
 • A klubgyűlésen az Elnökség beszámol az előző évről, mely írásos elszámolást tartalmaz az előző év költségvetéséről
 • Az Elnökség lemond tisztségéről
 • A tagság megválasztja a következő év vezetőségét
 • A gyűlésen meghatározásra kerülnek:
  • a következő év programtervezete
  • a programok szervezői önkéntes jelentkezés alapján
 • Megbeszélésre kerülnek a tagok által javasolt egyéb témák

 

7 LexRiku

 • A V-Strom Club Hungary túráin a túravezetők, az eligazítás előtt illetve közben élhetnek az alkoholszondáztatás lehetőségével a résztvevőkkel ill. saját magukkal szemben
 • Alkoholos befolyásoltság esetén a túra szervezője köteles az érintett túrán való részvételét megtagadni

 

8 A 2019-es év vezetősége:

A 2019-es évben – a klubtagság döntése alapján – a klub vezetését 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai a következő klubtagok

 • Frecska János, Lecso
 • Keresztes Attila, Atkusz
 • Gyimesi Zoltán, Zolee4444

Ha bármi problémátok, kérdésetek, kérésetek van, forduljatok hozzájuk!

Módosítás dátuma: 2018. november 26. hétfő, 14:50